Laman Webantu   KM2A1: 3874 File Size: 13.8 Kb *TAG MT 50: B2 Ruang Untuk Membesar (FEER)
By Tom Holland

28/2/2001 7:16 pm Wed

TAG 050 B2

[Tanpa disiplin Dana apapun akan kantol juga. Malah ia akan membuat kerajaan bergolak kerananya. Malaysia harus sedar pelabur lebih berminat kepada dana yang telus dan sihat pengurusannya dan banyak negara menyediakan wadah dan peluang baik untuk mereka. Kalau sekadar cogankata sahaja pelabur tidak akan terpesona kerana mereka adalah membaca rekod-rekod yang dahulu kala.

Hong Kong dan Taiwan begitu berjaya tetapi Korea sedikit bermasalah kerana sikap dan pengaruh konglomeratnya. SIngapura sedikit bermasalah tetapi mereka tangkas mempelajarinya. Sayangnya Malaysia masih ditakuk lama dan asyik disuruh bersyukur pula. Sepatutnya kroni patut bersyukur rakyat Malaysia masih terlena membiarkan wang mereka dicukur agar kroni berbahagia. - Editor]


Penterjemah: -MT-

Banyak Ruang Untuk Membesar

(Plenty Of Room To Grow)

(Bahagian II)

Taiwan memang mempunyai pasaran dana bersama yang sihat. Walaupun kadar penerapannya tidaklah begitu hebat, pelaburan semakin menjadi popular sehingga memapu menarik minat syarikat pengurusan aset terbesar dunia, UBS Switzerland untuk membeli saham terbesar dalam syarikat yang menyediakan dana bersama tempatan, bagi tujuan pertumbuhan pasaran di masa hadapan.

Tetapi, pertumbuhan industri dana bersama memang tidak bergerak licin di rantau itu. Di Korea dana ini yang lebih dikenali sebagai pelaburan amanah, membangun cepat pada akhir 1990-an kerana para penyimpan hilang kepercayaan dalam pengurusan bank yang rata-rata bermasalah dan cuba mendapatkan pelaburan jenis lain pula. Asset yang diuruskan di bawah skim pelaburan amanah itu naik tiga kali ganda di antara 1997 hingga pertengahan 1999, hingga mencapai nilai sekitar $215 bilion pada Jun 1999 apabila para pelabur menyimpan wang mereka dalam dana pengurusan bon-bon yang lebih selamat lagi.

Namun trend itu menjunam secara mengejut dengan jatunya chaebol (konglomerat) Daewoo. Para pelabur mengeluarkan pelaburan mereka secara tergesa-gesa di kesempatan yang terluang. Pada Oktober 2000 dana yang diuruskan dalam pelaburan amanah telah mengecut kepada $132 bilion, mengakibatkan ramai pelabur yang kerugian besar. Walau bagaimana pun masih banyak syarikat pengurusan dana yang menganggap Korea sebagai pasaran yang mempunyai pasaran yang cerah. Contohnya, Indocam Asset Mangement Asia, yang dikuasai oleh Peranchis, telah membuka sebuah syarikat perwakilannya di Seoul dan sedang merundingkan satu lesen untuk mengagehkan barangan niaganya kepada pelabur Korea.

"Dari segi pasaran runcit, pasaran Korea masih bertaraf bayi lagi," kata Simon Powell, pengarah pasaran wilayah Indocam ketika mebuat bandingan di antara Korea masa kini dengan pasaran Hongkong pada awal 1990-an dulu. "Dalam jangka panjang, secara fandemantalnya saya percaya Korea mampu bergerak ke hadapan walaupun secara berdikit. Pada mulanya kita perlu mendidik rakyat tempatan akan jenis-jenis dana yang ada"

Powell memang beranggapan benar dalam tempoh jangka panjang untuk memperkenalkan dana bersama, bukan sahaja di Korea malahan juga kepada para pelabur di seluruh Asia. Prospeknya tidaklah secerah yang pernah dialami oleh pelancaran Tracker Fund pada 1999 dulu. Satu dana khas untuk mengekori saham 'Chinese A' (saham khas di China untuk pelaburan orang asing sahaja - penterjemah) memang merupakan satu perniagaan yang rancak tetapi pasaran 'A' itu kekurangan indeks yang mencukupi dan peraturan yang ketat. Tanpa unsur itu pelaburan jenis itu tidak akan menjadi satu kejayaan yang diimpikan.

Pada akhir tahun ini ada satu jenis dana yang akan dilancarkan di Singapura yang mempunyai kaitan dengan petunjuk indeks tempatan. Ia mungkin menjadi satu jenis pelaburan yang popular di kalangan pelabur tempatan. Tetapi, unit-unit penjualan akan dicipta oleh penjual tempatan dan bukannya berpunca daripada penjualan saham kerajaan yang berpremium. Para pelabur sudah tentu tidak akan mendapatkan keseronokan yang mereka nikmati daripada Dana Tracker Fund di Hongkong itu.

Kalau instrumen lain akan merupakan sesuatu yang sukar untuk dijual, dana bersama yang aktif sudah tentu tidak mampu digunakan untuk mempromosikan perniagaan bagi jangka pendek. Sudah menjadi satu rungutan para jurujual dana di wilayah ini betapa mereka terpaksa menyimpan dulu pelaburan mereka di bank tempatan sebagai bahan untuk meyakinkan pelabur tempatan mempercayakan simpanan mereka kepada pihak ketiga untuk menguruskannya. Tentangan jenis ini semakin terhakis namun ia mungkin memakan masa, mengikut penilaian ramai para analis. Masalah yang timbul adalah disebabkan pelabur di Asia menganggap pelaburan dalam dana bersama itu seperti pelaburan di pasaran saham dan bukannya seperti menyimpan dalam bank untuk akaun simpanan tetap.

Taneja di Cerulli Associates mempunyai anggapan bahawa: "Soalnya sekarang, melabur dalam dana bersama adalah sama seronoknya dengan melihat bagaimana cat yang basah menjadi kering. Di manakah keseronokannya? Di manakah glamornya? Di manakah letaknya kewajaran pelaburan dalam saham awalan di hari pertama? Semua itu adalah unsur yang terlepas daripada keseronokan mereka yang membeli dana bersama?"

Strategi Penabungan Yang Berdisiplin

Selagi para pelabur Asia melabur dalam dana bersama mengikut anggapan yang sama dalam melabur dalam pembelian saham, pelaburan dana akan terus dilanda msasalah untuk membesar. Dana bersama memerlukan bayaran kos pengurusan sekitar 5% yang dibayar di tahap awal lagi, dan dianggap ssesuatu yang mahal harganya. Malahan akaun dana sampingan yang membolehkan pelabur mengalihkan asset mereka ke negara lain ataupun industri yang lain mengikut rentak pasaran pilihannya, memerlukan bayaran kos ubahsuai sebanyak 1%.

Namun, masa akan merobah sikap manusia apabila semakin ramai pelabur yang sedar betapa pentingnya merancang kewangan secara jangka panjang dengan mengambil kira pelaburan dalam dana bersama sebagai satu strategi penabungan yang berdisiplin. Ini pun memerlukan satu iltizam untuk mendidik syarikat pengurusan dana agar menjadikan dana bersama itu sebagai satu unsur pelaburan yang utama di seluruh rantau ini. Mungkin juga ia memerlukan anjakan pradigma dalam dasar kerajaan.

"Kami faham kenapa dana bersama di Asia mesti membesar, tetapi saranan utama tidak akan muncul dari pihak swasta. Ia mesti muncul daripada pihak kerajaan," kata Taneja. Singapura sedang mengorak langkah yang bijak dengan secara berdikit membebaskan dana CPF (Kumpulan Simpanan Wang Pekerja di Singapura - penterjemah) untuk dilaburkan dalam sektor ini. Kaedahnya ialah dengan memperkenalkan peraturan baru untuk mengizinkan penasihat kewangan bebas memulakan perniagaan mereka sebagai orang tengah yang berkecuali kepada pelabur runcit.

Namun demikian kata Taneja, dana bersama Asian, tidak mungkin mencapai tahap kerancakan seperti yang diterapkan di Amerika Syarikat ataupun Britain tanpa adanya kemudahan cukai yang berpatutan seperti rancangan 'American 401K' ataupun skim ekuiti peribadi Britain dan juga akaun penabungan peribadi di sana.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>MT26/2/2001<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Rencana Asal:

http://www.feer.com/_0103_01/p032.html


Plenty of Room to Grow - Part 2/2


Taiwan, too, has a healthy market in mutual funds. Although penetration rates are not great, fund investments are gaining in popularity sufficiently rapidly to prompt the world's largest asset-management company, UBS of Switzerland, to acquire a majority stake in a local mutual-fund provider last year, in order to position itself for future growth in the market.

But the development of the mutual-fund industry has not been uniformly smooth around the region. In Korea the popularity of mutual-fund-type vehicles, known locally as investment trusts, grew rapidly in the late 1990s as savers lost confidence in the country's tottering banks and sought other investments. Assets under management in investment trusts more than tripled between 1997 and mid-1999, hitting a peak of around $215 billion in June 1999 as investors poured money into supposedly safe bond funds.

That upward trend reversed abruptly, however, following the collapse of the Daewoo chaebol, or conglomerate, as investors scrambled to withdraw their assets at the earliest opportunity. By October 2000 funds under management in investment trusts had shrunk to just $132 billion, leaving many investors badly scarred by heavy losses.

Even so, many international fund-management companies still regard Korea as a promising market. French-owned Indocam Asset Management Asia, for example, has opened a representative office in Seoul and is seeking a licence to distribute its products to Korean investors.

"From the retail point of view, the Korean market is still in its infancy," says Simon Powell, Indocam's regional sales director, comparing Korea today to the local market in Hong Kong in the early 1990s. "In the long term, I fundamentally believe the direction is moving forward in Korea, but it's going to be a slow process. First you have to educate people about the basic types of funds."

Powell is certainly right that promoting mutual funds, not just in Korea but to investors across Asia, is going to be a long haul. The future listing of new passively managed funds is unlikely to replicate the excitement generated by the launch in 1999 of the Tracker Fund. A Hong Kong-listed fund designed to shadow Chinese A shares would undoubtedly be a sure-fire hit, but so far the A-share market lacks both a suitable index and the necessary regulations. Without them, such a product remains a pipe dream.

Elsewhere, the launch later this year in Singapore of an exchange-traded fund based on the local equity index there may prove moderately popular with domestic investors. But with units created by local dealers, rather than by discounted government stock sales, investors will be getting nothing like the bargain they scooped up with Hong Kong's Tracker Fund.

If further passively managed products turn out to be a tough sell, actively managed mutual funds are unlikely to prove much easier to promote over the short-to-medium term. It's a common complaint among fund salesmen in the region that unless they are putting their money safely in the bank, Asian investors have traditionally resisted the notion of entrusting their savings to a third party to manage.

That resistance is beginning to erode, but many observers believe it will take years if not decades to crumble completely. The problem is that Asian investors tend to regard investment in mutual funds as something akin to stock trading, rather than as a substitute for bank deposits.

As Taneja at Cerulli Associates notes: "The trouble is that investing in mutual funds is about as exciting as watching paint dry. Where's the excitement? Where's the glamour? Where's the IPO mentality of stock investment? That's what people miss when they buy mutual funds."

DISCIPLINED SAVINGS STRATEGY

As long as Asian investors approach mutual funds with the same trading mentality that they apply to buying stocks, fund investment will struggle to take off. Mutual funds with their 5% front-end fees are far too expensive to trade into and out of on a regular basis. And even sub-funds under one umbrella, designed to allow investors to allocate assets to different countries or industries according to their market view, typically carry a 1% switching fee.

Attitudes will change with time, as investors increasingly realize the necessity of long-term financial planning incorporating mutual-fund investments as one element of a disciplined savings strategy. Even then it will take a big commitment to education by fund-management companies to establish mutual funds as mainstream investments across the region. And probably it will require changes in government policies.

"We know why the mutual-fund sector in Asia has to grow, but the key driver will come not from the private sector or from investors, but from governments," says Taneja. Singapore is clearly heading in the right direction by slowly liberalizing how Central Provident Fund money can be invested and by drawing up regulations to permit independent financial advisers to set up shop as disinterested intermediaries for retail investors.

Even so, argues Taneja, Asian mutual funds are unlikely to reach the levels of penetration achieved in the U.S. or Britain without the sort of highly advantageous tax treatment investments receive under plans like the American 401K scheme or Britain's personal equity plans and individual savings accounts.